Sede electrónica Concello de Corcubión

06:29:43 Luns 6 de xullo 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

MEDIO AMBIENTE

30/06/20

BASES PARA A CONTRATACIÓN DE PEÓNS DE LIMPEZA DE PRAIAS (DC/2020)


AXUDAS FOMENTO DO EMPREGO

29/06/20

Bases reguladoras de axudas para o fomento do emprego mediante o impulso da actividade económica no termo municipal de Corcubión, para paliar os efectos do Covid-19: Liña de axudas para autónomos/as obrigados a suspender a apertura ao público segundo RD. 463/2020, de 14 de marzo.


BOLSA DE EMPREGO TEMPO DE LECER

26/06/20

Creación dunha bolsa de emprego de monitores para o programa de conciliación Tempo de Lecer


ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.

4/06/20

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.


ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.

4/06/20

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.


ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO CORCUBIÓN CONCILIA

4/06/20

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO CORCUBIÓN CONCILIA


ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DO ESTABLECEMENTO DO PREZO PÚBLICO POLA ASISTENCIA AO PROGRAMA CORCUBIÓN CONCILIA QUE COMPRENDE OS SERVIZOS DE MADRUGADORES/AS E TEMPO DE LECER.

4/06/20

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DO ESTABLECEMENTO DO PREZO PÚBLICO POLA ASISTENCIA AO PROGRAMA CORCUBIÓN CONCILIA QUE COMPRENDE OS SERVIZOS DE MADRUGADORES/AS E TEMPO DE LECER.


Anuncio de exposición ao público da Conta Xeral do exercicio 2019

4/06/20

Anuncio de exposición ao público da Conta Xeral do exercicio 2019


Secretaría Xeral

25/05/20

Anuncio de aprobación incial da derrogación da Ordenanza da taxa nº 14, que grava a utilización, ocupación e aproveitamento especial do domicio público local con terrazas, mesas e cadeiras, ...


Secretaria

29/01/20

Posta en funcionamento do Taboleiro Electónico do Concello de Corcubión