Sede electrónica Ayuntamiento de Corcubión

02:51:31 Miércoles 24 de abril 2024
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

Alcaldía

23/04/2024

AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE HORARIO DURANTE A CELEBRACIÓN DAS FESTAS LOCAIS DE SAN MARCOS.


SECRETARIA

19/04/2024

EDICTO RELATIVO A DECLARACION DO FALLECEMENTO 460/2023 TRAMITADO A INSTANCIA DE AURORA BALUJA GONZ


Secretaría

18/04/2024

CE financiado con RLTGX para adquisición de terreos para ampliación e mellora do paseo marítimo.


Secretaría

18/04/2024

MODIFICACIÓN DO ANEXO 1: NORMATIVA ESPECIFICA DA EIM DE CORCUBIÓN


Secretaría

18/04/2024

Elaboración e aprobación da ordenanza pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas no ERRP do Conxunto histórico de Corcubión dentro do Programa de axudas ás actuacións de rehabilitación a nivel de barrio.


TRIBUTOS

17/04/2024

Exposición pública da matrícula do imposto sobre actividades económicas (IAE) 2024


Secretaría

17/04/2024

Cuenta General exercicio 2023


Secretaría

17/04/2024

Aprobación da modificación da OF reguladora da Taxa por dereitos de exame.


Secretaría

17/04/2024

Imposición e aprobación de Ordenanza Fiscal nº 14, reguladora da Taxa por ocupación do dominio público con terrazas, mesas e cadeiras, ou ocupación do dominio público con espazos susceptibles deste fin, dentro do ámbito urbano, e que teñan unha finalidade lucrativa.


Conciliación

15/04/2024

MODELOS SERVIZO MADRUGADORAS/ES CURSO 2024/25