Sede electrónica Ayuntamiento de Corcubión

18:12:28 Viernes 1 de diciembre 2023
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito núm.6/2020 na modalidade de crédito extraordinario

04/06/2020

Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito núm.6/2020 na modalidade de crédito extraordinario


ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.

04/06/2020

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA FISCAL NÚM. 12 REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.


ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.

04/06/2020

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERNO DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DO CONCELLO DE CORCUBIÓN.


ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO CORCUBIÓN CONCILIA

04/06/2020

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO CORCUBIÓN CONCILIA


ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO CORCUBIÓN CONCILIA

04/06/2020

ANUNCIO DE APROBACIÓN INICIAL DA APROBACIÓN DO REGULAMENTO DO SERVIZO CORCUBIÓN CONCILIA


ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DO ESTABLECEMENTO DO PREZO PÚBLICO POLA ASISTENCIA AO PROGRAMA CORCUBIÓN CONCILIA QUE COMPRENDE OS SERVIZOS DE MADRUGADORES/AS E TEMPO DE LECER.

04/06/2020

ANUNCIO DE APROBACIÓN PROVISIONAL DO ESTABLECEMENTO DO PREZO PÚBLICO POLA ASISTENCIA AO PROGRAMA CORCUBIÓN CONCILIA QUE COMPRENDE OS SERVIZOS DE MADRUGADORES/AS E TEMPO DE LECER.


Anuncio de exposición ao público da Conta Xeral do exercicio 2019

04/06/2020

Anuncio de exposición ao público da Conta Xeral do exercicio 2019


04/06/2020


Secretaría Xeral

25/05/2020

Anuncio de aprobación incial da derrogación da Ordenanza da taxa nº 14, que grava a utilización, ocupación e aproveitamento especial do domicio público local con terrazas, mesas e cadeiras, ...


Secretaria

29/01/2020

Posta en funcionamento do Taboleiro Electónico do Concello de Corcubión